Tổng hợp Game Naruto PSP (Play Station Portable)

Tổng hợp Game Naruto PSP (Play Station Portable) 1

Danh sách toàn bộ Game chơi trên hệ điều hành PSP (Play Station Portable). Tên games nào có màu xanh gạch chân tức là đã có bài viết riêng đầy đủ link download full crack các thứ

STT Tên/Cốt truyện Poster/Wallpaper
1
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Kizuna Drive
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 キズナドライブ
 • Phát hành: 15/07/2010
 • Hệ máy: PSP
 • Cốt truyện:
Naruto-Shippuden-Kizuna-Drive1
2
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Legends: Akatsuki Rising
 • Tên Tiếng Nhật:
 • Phát hành:
 • Hệ máy:
 • Cốt truyện:
Akatsuki Rising
3
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル3
 • Phát hành: 10/12/2009
 • Hệ máy: PSP
 • Cốt truyện:
UNH3 PSP Pack Front
4
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト
 • Phát hành: 20/11/2011
 • Hệ máy: PSP
 • Cốt truyện:
Naruto-Shippuden-Ultimate-Ninja-Impact-Box-Art
5
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ultimate Ninja Heroes
 • Tên Tiếng Nhật:
 • Phát hành:
 • Hệ máy: PSP
 • Cốt truyện:
Ninja Heroes
6
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- ナルティメットポータブル 無幻城の巻
 • Phát hành: 30/03/2006
 • Hệ máy: PSP
 • Cốt truyện:
Naruto ultimate ninja heroes 2

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *