Naruto Danh sách nhân vật tiếng Việt - Naruto Danh sách nhân vật việt hóa

Danh sách nhân vật

Hidan (飛段, Hidan, Phi Đoạn) là một Bạt nhẫn – tội phạm cấp S đào thoát khỏi làng Nước nóng và gia nhập Akatsuki. Trong tổ chức, hắn được chỉ…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!