Naruto Light Novels việt hóa - Tiểu thuyết Naruto tiếng việt
Sáng/Tối

Light Novels

Kakashi Retsuden

Hiện mới có bản tóm tắt thôi — Câu chuyện là thầy Kakashi sau khi trả ghế Hokage cho Naruto nên thành lính của Naruto được giao nhiệm vụ đi…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!