Tổng hợp Naruto Nintendo Game Boy Advance

Tổng hợp Naruto Nintendo Game Boy Advance 1

Danh sách toàn bộ Game giả lập Game Boy Advance chơi trên hệ điều hành Windows Máy tính (PC)/Laptop. Tên games nào có màu xanh gạch chân tức là đã có bài viết riêng đầy đủ link download full crack các thứ

STT Tên/Nội dung Poster
1
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Konoha Senki
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 木ノ葉戦記
 • Phát hành: 12/12/2003
 • Hệ máy:Game Boy Advance
 • Cốt truyện:
Naruto K S
2
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ninja Council
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 忍術全開! 最強忍者大結集
 • Phát hành: 01/05/2003
 • Hệ máy: Game Boy Advance
 • Cốt truyện:
Naruto Ninja Council
3
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ninja Council 2
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 忍術全開! 最強忍者大結集 2
 • Phát hành: 29/04/2004
 • Hệ máy:Game Boy Advance
 • Cốt truyện:
Naruto Ninja Council 2
4
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Path of the Ninja
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- RPG~受けつがれし火の意志
 • Phát hành: 22/07/2004
 • Hệ máy: Game Boy Advance, Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Path of the Ninja

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *