Tổng hợp Game Naruto Nitendo

Tổng hợp Game Naruto Nitendo 1

Danh sách toàn bộ Game giả lập Nintendo chơi trên hệ điều hành Windows Máy tính (PC)/Laptop. Tên games nào có màu xanh gạch chân tức là đã có bài viết riêng đầy đủ link download full crack các thứ

Nintendo DS

STT Tên/Cốt truyện Poster
1
 • Tên Tiếng Anh: Jump Super Stars
 • Tên Tiếng Nhật: ジャンプスーパースターズ
 • Phát hành: 08/08/2005
 • Hệ máy:Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Jump SuperStars
2
 • Tên Tiếng Anh: Jump Ultimate Stars
 • Tên Tiếng Nhật:ジャンプアルティメットスターズ
 • Phát hành: 23/10/2006
 • Hệ máy:Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Jump Ultimate Stars boxart-1-
3
 • Tên Tiếng Anh: Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- RPG2 千鳥VS螺旋丸
 • Phát hành:14/07/2005
 • Hệ máy:Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto RPG 2 CvsR
4
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Dairansen! Kage Bunshin Emaki
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 大乱戦!影分身絵巻 特典 影分身クリーナー付き
 • Phát hành: 14/02/2008
 • Hệ máy:Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Kage Bunshin Emaki
5
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Naruto vs. Sasuke
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集 激突!!ナルトVSサスケ
 • Phát hành: 04/07/2008
 • Hệ máy:Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Narutovs Sasuke
6
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Ninja Council 4
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集5 決戦!“暁”
 • Phát hành: 19/07/2007
 • Hệ máy: Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto S NC4
7
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Ninja Destiny 2
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 忍列伝II
 • Phát hành:
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Shippuuden S R 2
8
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Ninja Destiny 3
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 忍列伝III
 • Phát hành:
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Shippūden Shinobi Retsuden III
9
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Shinobi Rumble
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 忍術全開!チャクラッシュ!!
 • Phát hành: 22/04/2010
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Shippūden Shinobi Rumble
10
 • Tên Tiếng Anh:Naruto: Ninja Council 2 European Version
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 最強忍者大結集3 for DS
 • Phát hành: 21/04/2005
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Daikesshu 3
11
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ninja Council 3
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 最強忍者大結集4 DS
 • Phát hành: 27/04/2006
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto NC3
12
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Ninja Destiny
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 忍列伝
 • Phát hành: 14/12/2006
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Ninja Destiny
13
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Path of the Ninja
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- RPG~受けつがれし火の意志
 • Phát hành: 22/07/2004
 • Hệ máy: Game Boy Advance, Nintendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Path of the Ninja
14
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Path of the Ninja 2
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- RPG3 霊獣VS木の葉小隊
 • Phát hành: 14/07/2006
 • Hệ máy: Nitendo DS
 • Cốt truyện:
Naruto Path of the Ninja 2

Nintendo 3DS

STT Tên/Cốt truyện Poster
1
 • Tên Tiếng Anh:Naruto SD Powerful Shippūden
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト-SD バワフル 疾風伝
 • Phát hành:29/12/2012
 • Hệ máy:Nintendo 3DS
 • Cốt truyện:
Naruto SD Powerful Shippuden English Cover
2
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden 3D: The New Era
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 忍立体絵巻!最強忍界決戦!
 • Phát hành: 31/03/2011
 • Hệ máy:Nintendo 3DS
 • Cốt truyện:
Naruto Shippuden 3D
3

Nintendo GameCube

STT Tên/Cốt truyện Poster
1
 • Tên Tiếng Anh:Battle Stadium D.O.N
 • Tên Tiếng Nhật:バトルスタジアムDON
 • Phát hành:20/07/2006
 • Hệ máy: GameCube, PlayStation 2
 • Cốt truyện:
Battle Stadium DON
2
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Clash of Ninja
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト-激闘忍者大戦!
 • Phát hành:11/04/2003
 • Hệ máy: GameCube
 • Cốt truyện:
Clash 1
3
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Clash of Ninja 2
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト-激闘忍者大戦! 2
 • Phát hành: 04/12/2003
 • Hệ máy: GameCube
 • Cốt truyện:
Clash 2
4
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 3
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト-激闘忍者大戦! 3
 • Phát hành: 20/12/2004
 • Hệ máy: GameCube
 • Cốt truyện:
Clash 3
5
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト-激闘忍者大戦! 4
 • Phát hành: GameCube
 • Hệ máy: 21/12/2005
 • Cốt truyện:
Clash 4
3

Nintendo Wii

STT Tên/Cốt truyện Poster
1
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Clash of Ninja Revolution 3
 • Tên Tiếng Nhật:
 • Phát hành: 17/12/2009
 • Hệ máy: Wii
 • Cốt truyện:
CoNR3
2
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Dragon Blade Chronicles
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 龍刃記
 • Phát hành: 26/12/2009
 • Hệ máy:Wii
 • Cốt truyện:
Naruto shippuden dragon blade chronicles cover
3
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX
 • Phát hành:22/02/2007
 • Hệ máy:Wii
 • Cốt truyện:
Ninja Taisen EX 1
4
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX 2
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX 2
 • Phát hành: 29/11/2007
 • Hệ máy:Wii
 • Cốt truyện:
Ninja Taisen EX 2
5
 • Tên Tiếng Anh: Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX3
 • Tên Tiếng Nhật: ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX3
 • Phát hành: 27/12/2008
 • Hệ máy:Wii
 • Cốt truyện:
Ninja Taisen EX 3
6
 • Tên Tiếng Anh:Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! Special
 • Tên Tiếng Nhật:ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! Special
 • Phát hành: 02/12/2010
 • Hệ máy: Wii
 • Cốt truyện:
Narutospecial
7
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Clash of Ninja Revolution
 • Tên Tiếng Nhật:
 • Phát hành: 23/10/2007
 • Hệ máy: Wii
 • Cốt truyện:
Revolution 1
8
 • Tên Tiếng Anh: Naruto: Clash of Ninja Revolution 2
 • Tên Tiếng Nhật:
 • Phát hành: 21/10/2008
 • Hệ máy: Wii
 • Cốt truyện:
Revolution 2

.

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *